Kvalitet, kompetens, samarbete & etik i enlighet med Svensk Djursjukvård.